De betekenis van lichamelijke klachten - Reiki 1-2-3 cursus

De betekenis van lichamelijke klachten

Ons lichaam zit heel knap in elkaar. Alles in het lichaam is met elkaar verbonden.

Een menselijk lichaam heeft gemiddeld 37 biljoen cellen!

Elke cel heeft een eigen energiecentrale. Als je die cel ver genoeg onder de microscoop zou uitvergroten, dan zou je zien dat een actieve cel een blauw licht uit straalt. Als alle cellen dus bubbelen en bruisen, dan zou je licht stralen! 

Elke cel communiceert met de rest van het lichaam. De cel stuurt continue informatie richting de hersenen, maar andersom sturen de hersenen ook continu informatie naar de cellen.

Daarom is het zo belangrijk om positief te denken. Een cel kent namelijk het verschil niet tussen werkelijk gevaar en onreële negatieve gedachten. Als jij je zorgen maakt over dat iemand je misschien niet begrijpt en je daarmee je afgewezen zou voelen, dan is dat puur een gedachte en toch denken de cellen in je lichaam dat er een werkelijk gevaar is van niet goed genoeg zijn. 

Negatieve gedachten leiden tot negatieve gevoelens. Als je veel neerslachtige gedachten hebt, dan zul je ook meer depressieve of neerslachtige gevoelens hebben. Gedachten, gevoelens en emoties zijn nauw met elkaar verbonden. 

Negatieve gedachten, gevoelens of emoties kunnen ervoor zorgen dat een cel het af laat weten. Er ontstaat een geblokkeerde cel. Zodra een aantal cellen bij elkaar geblokkeerd zijn, ga je lichamelijke klachten ervaren. 

Uit ervaring weten we dat gedachten, gevoelens en emoties en de daarbij behorende energetische verstoringen zich vaak voordoen in het buikgebied en dat ze zich ook vaak tot uiting brengen via de organen.

Niet voor niets zijn er veel gezegden als "het ligt als een blok op mijn maag". "wat heb je op je lever?" en "ik voel kriebels in mijn buik".

Om je een voorbeeld te geven. De Maagmeridiaan is verantwoordelijk voor maagklachten, misselijkheid en eetlust. Mentaal gezien is dat gekoppeld aan piekeren en concentratie.

Als je denkt aan het gezegde “wat heb je op je lever?” dan begrijp je gelijk dat de levermeridiaan verbonden is aan boosheid en frustratie. Is de lever energie verstoort dan kan dat invloed hebben op de hormonen, op slapeloosheid, tot misselijkheid en nog meer.

In de reguliere geneeswijzen wordt vaak alleen naar de klacht gekeken. Heb je last van je schouders, dan ga je naar de fysiotherapeut. Die kneedt de schouders een aantal behandelingen, de boel wordt weer soepel en tijdelijk lijkt er een oplossing.

Echter, vaak zie je dat de klacht na dagen, weken of maanden weer terugkomt. Dat komt omdat er alleen aan symptoombestrijding is gedaan en er is niet naar de werkelijke oorzaak gekeken.

Beeldspraak helpt vaak om een indicatie te geven naar de oorzaak onder de fysieke klacht. Bij schouder klachten kun je denken “wat heb je allemaal op je schouders liggen?” Vaak zie je dat schouderklachten het gevolg zijn van teveel op je nemen, je te verantwoordelijk voelen, de hele wereld op je nek willen nemen. De vervolgvraag is dan, waar komt dat vandaan? Waarom voel jij je zo verantwoordelijk, waarom neem je zo veel op je schouders. Is dat iets wat je geleerd hebt van je ouders, heb je iets meegemaakt in dit leven waardoor je het gevoel hebt meer te moeten doen, of zit dit in je karma, in je ervaringen in vorige levens. En vaak zul je ook zien dat het een combinatie van deze factoren is.

Op het moment dat je de werkelijke oorzaak oplost, dan kan een fysieke klacht ook werkelijk oplossen. Wij noemen de werkelijke oorzaak de angel. Als je de angel eruit haalt, dan is werkelijke transformatie mogelijk.

In de Reiki thuisstudie leer je om het zelfhelende vermogen van het lichaam te activeren. Ik leer je om verder te kijken dan de daadwerkelijke klacht. Je leert om op zoek te gaan naar de angel. Ik leer je dat graag!