KTNO - Reiki 1-2-3 cursus

KTNO

KTNO staat voor Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). KTNO is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs.

Succesvol in Balans heeft voor de meeste cursussen en opleiding het accreditatie traject doorlopen, dit traject richt zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Bij de geaccrediteerde cursussen en opleidingen vind je KTNO keurmerk logo's. Dit geldt voor Reiki 1, 2, 3A Mastergraad, 3B Trainergraad en de Reiki Therapeut opleiding.

Klik hier om terug te gaan naar de homepagina